top of page

Van:

Naar:

Zo kan het niet langer...

Ze zoeken het maar uit...

Wij nemen het heft in eigen hand...

Mijn ideeën doen er toch ook toe...

Wie luistert er naar ons...

Er moet iets gebeuren, anders...

 

Hier staan we voor en gaan we voor!

zo

doen

we

dat

Uitwerken en Opleveren
Na afloop van het Samenlevingsproces krijgen de aanvragers een verslag van het gehele proces en het plan in de afgesproken vorm (bijv. verslag, video, krant) Ook vindt er een evaluatie plaats na een, met de betrokkenen afgestemde, periode.
Voorbereiden
Alle partijen worden face to face gesproken zodat iedereen veilig deel kan nemen aan en goed voorbereid is op de bijeenkomst.  Kaders aan het plan en de mogelijkheden worden in deze fase, in overleg met de kaderstellende partij, duidelijk gemaakt. Die worden met iedereen gecommuniceerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan zorgvuldige communicatie (eventueel ook met de pers) en worden praktische zaken, zoals een neutrale locatie goed geregeld.
Verhelderen
We starten met een situatieanalyse. Hierin verkennen we welke belangen er spelen en welke groepen er zijn. Ook overleggen we de te verwachten opbrengsten van het Samenlevingsproces. 
Het Samenlevingsproces
Het Samenlevingsproces kan, afhankelijk van de situatie, enkele uren tot een dag duren. Het start altijd met een informatief deel. Hier wordt kennis die nodig is voor het oplossen van het vraagstuk of het conflict gedeeld. Dit is informatie waarvan de deelnemers in de voorbereidingsfase hebben aangegeven deze nodig te hebben.  
 
Vervolgens gaan de partijen onder begeleiding het gesprek aan over voorstellen voor verbeteren van de situatie en bewegen we van standpunten naar belangen. Bij zeer grote groepen (50-600) werken we met binnenste en buitenste kringen, meedenkers op afstand en audiovisuele middelen waardoor iedereen alles kan volgen èn kan bijdragen.
 
Afsluitend is er een planpresentatie voor belanghebbenden en eventueel pers.  Het gehele proces is maatwerk in overleg met de betrokken partijen.
bottom of page