top of page

Een bundeling van verander- en innovatie-kracht

In de werkomgeving van Samenlevingsproces komen de expertise van Anke en Gert Jan en hun ruime ervaring met verander-, conflict- en innovatieprocessen op diverse terreinen zoals jeugdzorg, strafrecht, welzijn en sociaal domein samen.

In een Samenlevingsproces komen inzichten samen van heel verschillende partijen en deelnemers. Deelnemers werken collectief aan positieve verandering door het realiseren en creëren van nieuwe verhalen. Daarbij maken we gebruik van inclusieve besluitvorming: de mening van alle groepen en elke deelnemer wordt gehoord.

 

We werken toekomstgericht op basis van verhalen, ervaringen en behoeften van deelnemers. We hebben daarbij  oog voor wat er op basis van eerdere gebeurtenissen en gedrag en verwachtingen naar de toekomst om herstel vraagt.

 

Conflicten zien wij in Samenlevingsproces als een motor voor verandering: We gaan ze niet uit de weg maar gebruiken de onderliggende diversiteit van belangen en de daarbij horende besluitvorming en regie. Het eigenaarschap ligt daarmee bij de deelnemers zelf. 

  • LinkedIn Social Icon
Gert Jan Slump

Gert Jan Slump is een onafhankelijk criminoloog, restorative justice expert en sociaal ondernemer. Hij is medeoprichter van de netwerkorganisatie Restorative Justice Nederland. Hij begeleidt en adviseert bij vernieuwings- en planvormingsprocessen en geeft regelmatig trainingen aan professionals. Daarnaast werkt hij aan opdrachten  rond veiligheid en justitie, jeugdzorg, welzijn en onderwijs en professionalisering. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring als onderzoeker, adviseur, projectleider en trainer en wordt regelmatig als spreker gevraagd.

  • LinkedIn Social Icon
Anke Siegers

Anke Siegers, organisatiepsycholoog en (groeps) conflictbemiddelaar, begeleidt organisaties en overheid in de kanteling van het sociale domein, leidt conflict-en planprocessen (vu groupmediation, restorative justice, deep democracy en familygroupconference principes)  en geeft in het hele land lezingen over eigenaarschap. Ze heeft jarenlang ervaring in het ondersteunen rond vraagstukken als: Samenwerken met het sociale netwerk, zelfsturing, Eigen Kracht, burgerparticipatie en regie/eigenaarschap in de jeugdzorg en de WMO. Anke is ontwikkelaar van de Nieuwe Route in het sociale domein. Vanuit het kernteam van Nederland kantelt werkt ze oa samen met Jan Rotmans.

bottom of page