top of page

De basis van Samenlevingsproces

Meerzijdige partijdigheid

Een samenlevingsproces wordt begeleid door onafhankelijke begeleiders. Ze komen op voor de belangen van alle betrokken partijen. 

Eigenaarschap

Tijdens het Samenlevingsproces hebben mensen regie. Van daaruit ontstaat eigenaarschap over en verantwoordelijkheid voor de situatie

Transparantie

Alles wat wordt besproken voorafgaand aan en tijdens het proces is open en transparant voor alle betrokkenen.

​

Van standpunt naar belang

Door een goed geleide dialoog gaan mensen van het vasthouden aan standpunten naar het zoeken naar oplossingen vanuit belangen.​

Georganiseerde tegenspraak

Alle partijen worden uitgenodigd om mee te denken. te praten en te doen, hoe groot de verschillen ook lijken.

Wederkerigheid

Alle partijen zijn op elkaar betrokken via posities en relaties. Partijen
(h)erkennen de verschillen en overeenkomsten

Dialoog

Alle partijen gaan het gesprek aan met elkaar zodat zij elkaar werkelijk kunnen begrijpen en elkaars belangen kennen.

Elkaars taal verstaan

Verschillende woorden en zinnen hebben verschillende betekenissen voor verschillende mensen.​

Assensus

Mensen hoeven het niet eens te zijn met elkaar maar zoeken naar een aanvaardbare oplossing om samen verder te kunnen.​

Ruimte

Mensen krijgen de ruimte in tijd, in proces en de vormgeving van dat proces.

Ervaring centraal

Niet de objectieve feiten of de waarheidsvinding staan centraal. De nadruk ligt op het delen van subjectieve ervaringen (verhalen)

Samenredzaamheid

Het besef dat mensen elkaar nodig hebben en elkaar aanvullen om  ergens uit te komen.​

Herstel

Wanneer mensen geraakt en beschadigd zijn door wat er is gebeurd is eerst herstel nodig voordat er tot een oplossing kan worden gekomen.

Veranderkapitaal

Alle mensen hebben een eigen vermogen om te veranderen en zijn bereid dat vermogen aan te spreken, aan te laten spreken en te versterken. ​

Toevoegende waarde

Tijdens het proces is ieders mening van waarde en iedereen levert een unieke, onvervangbare bijdrage.​

bottom of page