top of page

Een samenlevingsproces leidt tot een gezamenlijk gedragen plan van alle betrokkenen in conflictsituaties tussen groepen en mensen. 

Communityprocessing kan worden ingezet in escalerende situaties of situaties die dreigen te escaleren. De belangen van verschillende betrokkenen staan op scherp en leveren een (potentieel) conflict op. Er is sprake van verschillende partijen, belanghebbenden, regio’s, wijken, dorpen; kortom om groepen die van mening verschillen of onenigheid hebben met elkaar.
Het gaat om situaties waarin mensen betrokken, geraakt en geschaad zijn of zich geraakt en geschaad voelen door wat er gebeurd is of gaat gebeuren.

 

Samenlevingsproces - Communityprocessing
"Een werkelijke kanteling van de besluitvorming"
- deelnemer

Meestal mogen mensen wel meedenken of een advies uitbrengen, maar blijven het dezelfde mensen die besluiten en regie hebben. Tijdens een Communityprocess besluiten de betrokkenen samen.

Uitgangspunten

"Ongelooflijk wat er toen mogelijk werd!" - wethouder 

Voor gemeenten

 

Wanneer groepen mensen zich niet gezien en gehoord voelen door elkaar of via beleid in wording of uitvoering, ontstaan er vaak gespannen situaties die beter niet voort kunnen blijven bestaan. 

Verdieping

new-piktochart_31313082 (1).png
Vluchtelingendebat

Politiek antropoloog Nanke Verloo wijst erop dat we bij het lokale protest tegen vluchtelingenopvang te maken hebben met ‘burgers die zich organiseren en inspreken op een manier zoals dat in de participatiesamenleving van hen wordt verwacht. Zij vertellen echter een verhaal dat we niet willen horen. Als je in een samenleving echt het gesprek met elkaar wilt aangaan, moeten ook de vertolkers van onwelgevallige en niet erkende verhalen een plek krijgen. Dat doe je evenwel niet door een inspraakavond te organiseren die burgers feitelijk niet meer gelegenheid biedt dan toe te horen wat het college van burgemeester en wethouders in al zijn wijsheid besloten heeft. Erkenning van emoties, reflectie en uitvinden waar ze vandaan komen, zijn noodzakelijke ingrediënten als we ten minste willen dat conflicten kansen kunnen bieden.’ bron:  kis.nl

 

Een Communityprocess faciliteert dialoog en ruimte voor alle stemmen, gezamenlijke besluitvorming en het komen tot een gedragen plan van alle betrokken partijen.

"Gelukkig werd het goed geleid. Daardoor voelde het veilig en kreeg 
iedereen de ruimte om te zeggen wat er nodig was."
 
- deelnemer
Samenlevingsproces - Communityprocessing
Logo Community Processing_liggend.png

 

Landelijk werkzaam

 

06 155 96 907 (Gert Jan Slump)

 

06 288 40 251 (Anke Siegers)

 

Success! Message received.

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Classic
  • YouTube Classic
bottom of page